Inovace biochemických programů
2011 - 2013
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Virtuální laboratoř

Předměty biochemického studijního plánu, zapojené do projektu Virtuální laboratoř

C3580 Biochemie

Metabolomika

C4220 Biochemie - laboratorní cvičení

C4221 Biochemická laboratorní technika

Úloha č. 1

Úloha č. 2

Úloha č. 3

Úloha č. 4

Úloha č. 5

Úloha č. 6

C4222 Základní laboratorní výpočty

C4830 Instrumentální biochemické metody

C5995 Bioanalytické metody

C6200 Metody biochemického výzkumu

C6210 Biotechnologie

C6230 Klinická biochemie - cvičení

C6260 Metody separace proteinů

C7880 Separační metody II.

C9320 Metody biochemického výzkumu

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.