Inovace biochemických programů
2011 - 2013
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Virtuální laboratoř

Elektromigrační metody

Zonová elektroforéza

Mini Protean

Návod pro pokročilé cvičení (Html), Word (2.8 MB), Pdf (0.7 MB)

Počítačová simulace elektroforesy proteinů (Dave Mix)

Elektroforéza nukleových kyselin - podklady pro přednášku v rámci předmětu Separační metody II

Kapilární elektoforéza - podklady pro přednášku v rámci předmětu Separační metody II

Videoklip: Průběh elektroforesy s komentářem (.mpg, 18.9 MB)

Videosekvence:

  příprava vzorku (.mpg, 1.44 MB)
příprava gelusandwichsestavení sandwiche (.mpg, 4.32 MB)
 
upevnění celkový pohled (.mpg, 0.55 MB)
 
upevnění detail spodní část (.mpg, 0.40 MB)
 
upevnění detail horní část (.mpg, 0.24 MB)
 separační gelsmíchání monomerů (.mpg, 0.87 MB)
 
spuštění polymerace (.mpg, 0.53 MB)
 
nalévání a polymerace separačního gelu (.mpg, 3.19 MB)
 koncentrační gelnalévání a polymerace koncentračního gelu (.mpg, 4.39 MB)
elektroforesapřípravanaplnění aparatury pufrem (.mpg, 0.59 MB)
 
nanesení vzorku (.mpg, 0.62 MB)
 
spuštění elektroforesy (.mpg, 1.62 MB)

Preparativní izoelektrická fokusace

Preparativní izoelektrická fokusace

Zařízení: Hoefer IsoPrime IEF Purification Unit

Návody: Word, Pdf

Videosekvence:

příprava polymerusmíchání monomerů (.mpg, 1.19 MB)
 
spuštění polymerace (.mpg, 2.37 MB)
příprava membránynaplnění formy polymerujícím roztokem (.mpg, 1.37 MB)
 
přidání papírové podložky do směsi (.mpg, 1.18 MB)
 
převrstvení membrány nadbytkem směsi (.mpg, 1.27 MB)
 
překlopení membrány sklem (.mpg, 1.71 MB)
separační jednotkavyjmutí membrány z formy a umístění (.mpg, 1.68 MB)
 
sestavení separační jednotky (.mpg, 0.90 MB)
 
připojení jednotky k elektrodám (.mpg, 0.99 MB)
pumpa a prac. roztoknaplnění pracovní nádoby pracovním roztokem (.mpg, 1.12 MB)
 
umístění pracovních nádobek do podstavce (.mpg, 1.06 MB)
 
zaplnění prostor mezi membránami pracovním roztokem (.mpg, 2.84 MB)
Průběh separace:membrány (od leva) pH 8 a pH 9
 
pracovní roztok 0.5 % Tween 20
 
vzorek žlutý standard pI 8.5
 
zpomalený záznam separace (1 s = 10 min) (.mpg, 4.74 MB)

2D - elektroforéza

2-D elektroforéza jako jádro současné proteomiky - podklady pro přednášky v rámci předmětu Separační metody II

Kapilární izotachoforéza

Kapilární izotachoforézaUkázka separace iontů kapilární izotachoforesou (animace .avi, 2.47 MB)

Zařízení: Izotachoforetický analyzátor EA 100 ( Villa LABECO, Slovensko)

Návod pro pokročilé cvičení pro studenty 4. ročníku biochemie v rámci předmětu cvičení z metod biochemického výzkumu

Kapilární izotachoforéza - podklady pro přednášku v rámci předmětu Separační metody II

Videosekvence:

celkový pohledcelý přístroj (.mpg, 1.99 MB)
 
analytická jednotka (.mpg, 3.24 MB)
naplnění elektrodových prostornaplnění prostoru pro terminál (.mpg, 0.56 MB)
 
naplnění prostor pro leading (.mpg, 1.68 MB)
promytí vodícím ionempromytí kapilár (.mpg, 2.03 MB)
 
promytí ventilu (.mpg, 2.09 MB)
 nanesení vzorku (.mpg, 1.30 MB)
Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.