Inovace biochemických programů
2011 - 2013
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Virtuální laboratoř

Chromatografické metody

Využití afinitních interakcí při purifikaci makromolekul - podklady pro přednášky v rámci předmětu Separační metody II

Chelatační afinitní chromatografie

Využití HPLC při stanovení rostlinných metabolitů - návod pro pro studenty 4. ročníku biochemie v rámci předmětu cvičení z metod biochemického výzkumu

 

 

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.