Virtuální laboratoř

 

 


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

    Elektromigrační metody    Chromatografické metody   Spektrofotometrické metody     Centrifugace


Purifikace proteinů

Simulace purifikačního postupu (Andrew Booth) (.exe)

Typy nosičů pro GPC (Ferenčík, Biochemické laboratorne metody)

 

Elektromigrační metody

Zonová elektroforéza

Mini Protean

Návod pro pokročilé cvičení (Html), Word (2.8 MB), Pdf (0.7 MB)

Počítačová simulace elektroforesy proteinů (Dave Mix)

Elektroforéza nukleových kyselin - podklady pro přednášku v rámci předmětu Separační metody II

Kapilární elektoforéza - podklady pro přednášku v rámci předmětu Separační metody II

 

Videoklip: Průběh elektroforesy s komentářem

Videosekvence:

    příprava vzorku (mpg 1.4 MB)
 příprava gelu sandwich sestavení  sandwiche (mpg 4.4 MB)

upevnění celkový pohled (mpg 0.5 MB)

upevnění detail spodní část (mpg 0.4 MB)

upevnění detail horní část (0.2 MB)

  separační gel

smíchání monomerů (mpg 1.6 MB)

spuštění polymerace (mpg 2.4 MB)

nalévání a polymerace separačního gelu (mpg 3.2 MB)

  koncentrační gel nalévání a polymerace koncentračního gelu (mpg 4.5 MB)
elektroforesa příprava naplnění aparatury pufrem (mpg 0.6 MB)

nanesení vzorku (mpg 0.6 MB)

spuštění elektroforesy (mpg 1.6 MB)

 

Preparativní izoelektrická fokusace

 

Zařízení:  Hoefer IsoPrime IEF Purification Unit

Návody:                 Word                 Pdf

Videosekvence:

Průběh separace:  membrány (od leva) pH 8  a  pH 9

                            pracovní roztok   0.5 % Tween 20

                            vzorek žlutý standard pI 8.5

                            zpomalený záznam separace ( 1 s = 10 min) (mpg 4.8 MB)

 

2D - elektroforéza

2-D elektroforéza jako jádro současné proteomiky - podklady pro přednášky v rámci předmětu Separační metody II

 

Kapilární izotachoforéza

 

 

 

 

Ukázka separace iontů kapilární izotachoforesou (animace avi 2.5 MB)

 

 

Zařízení: Izotachoforetický analyzátor EA 100 ( Villa LABECO, Slovensko)

Návod pro pokročilé cvičení pro studenty 4. ročníku biochemie v rámci předmětu cvičení z metod biochemického výzkumu

Kapilární izotachoforéza - podklady pro přednášku v rámci předmětu Separační metody II

Videosekvence:

celkový pohled Celý přístroj (mpg 2.0 MB)

Analytická jednotka (mpg 3.3 MB)

naplnění elektrodových prostor naplnění prostoru pro terminál (mpg 0.5 MB)

naplnění prostor pro leading (mpg 1.7 MB)

promytí vodícím ionem promytí kapilár (mpg 2.0 MB)

promytí ventilu (mpg 2.1 MB)

  nanesení vzorku (mpg 1.3 MB)

 

 

Chromatografické metody

           

  

Využití afinitních interakcí při purifikaci makromolekul  - podklady pro přednášky v rámci předmětu Separační metody II

Chelatační afinitní chromatografie

Využití HPLC při stanovení rostlinných metabolitů  - návod pro pro studenty 4. ročníku biochemie v rámci předmětu cvičení z metod biochemického výzkumu

 

Spektrofotometrické metody

Videoklip: Spektrofotometrické metody  s komentářem (mpg 23 MB)

 

 

 

Shimadzu UV 3000 - podrobnější náhled bez komentáře (mpeg  12 MB)

 

 

 

 

Centrifugace

 

Videoklip: Centrifugace s komentářem

 

 

Ultracentrifuga Beckman - podrobnější náhled bez komentáře (mpeg 69.1 MB)

 

 

 

 

 

 

Ostatní

Využití bioluminiscence v přípravě bakteriálních vakcín

Automatizace a miniaturizace v separečních metodách - podklady pro přednášku v rámci předmětu Separační metody II

Field-Flow Frakcionace - podklady pro přednášku v rámci předmětu Separační metody II

 

 

Předměty biochemického studijního plánu, zapojené do projektu

Virtuální laboratoř


 

C4220 Biochemie - laboratorní cvičení

C4221 Biochemická laboratorní technika

Úloha č. 1

Úloha č. 2

Úloha č. 3

Úloha č. 4

Úloha č. 5

Úloha č. 6

C4222 Základní laboratorní výpočty

C9320 Metody biochemického výzkumu

 


C6200 Biochemické metody

Metabolomika

C6210 Biotechnologie