Akademický kalendář - základní informace

 

Termín odevzdání bakalářské práce z biochemie:7. ledna 2019

Termín odevzdání diplomové práce z biochemie:  7. ledna  2019

 

 

Státnice podzim 2018

Bakalářské studium

Magisterské studium

Biochemie

SZZ  5. 2. 2019  státnicový test v 9 hod.,  místnost 107/A5

Obhajoba bakalářské práce 5. 2. 2019, místnost 107/A5

Harmonogram obhajob

Dvorský, Ondřej               13:00 - 13:30

Gardavská, Lenka             13:30 - 14:00

Novák, Jan                        14:00 - 15:30

 

Komise

doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

Mgr. Jiří Kučera, PhD, Ústav biochemie PřF MU Brno

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. Ústav biochemie PřF MU Brno

Magisterská Analytická biochemie

Obhajoba diplomové práce  4. 2. 2019  9:00 hod. místnost 107, pavilon A5

Harmonogram obhajob

9:00      Švancárová, Adela

9:40      Szmucová, Vendula

10:20    Baška, Roman 

SZZ 4. 2. 2019  12: 00 hod  místnost 107 a 114, pavilon A5  

studenti: Švancárová, Adela; Szmucová, Vendula; Baška, Roman; Hajtmanová, Kristína; Králová, Natálie;

 

Komise

 

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Biochemický ústav LF MU Brno

doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D., Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., Ústav chemie PřF MU Brno

doc. RNDr. Alena Žákovská, CSc. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

Aplikovaná biochemie

Obhajoba bakalářské práce 7. 2. 2019 od 8 hod, místnost 107 , pavilon A5

harmonogram obhajob

8:00 obhajoba Štěpánek

8:30 obhajoba Sivčák

SZZ  7. 2. 2019 od 9:30 hod, místnost 107, pavilon A5 (ústní zkoušky)

 

Komise

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. Ústav chemie PřF MU Brno

prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. Ústav chemie, PřF MU Brno

 

Magisterská Biochemie

Obhajoba diplomové práce  6. 2. 2019  8:00 hod. místnost 107, pavilon A5

Harmonogram obhajob

8:00      Jan Šmoldas

8:45      Juraj Turis

SZZ   6. 2. 2019 od 9:30, místnost 107, pavilon A5

Komise

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

 

 

Magisterská Chemoinformatika

Obhajoba a SZZ 6. 2. 2019 od 10:00 hod, místnost 211, pavilon A4

 harmonogram

10:00 obhajoba Daniel Jaroň

 

SZZ následuje po obhajobě

 

 

Komise

 

prof. RNDr. Lukáš Žídek, Ph.D. Národní centrum pro výzkum biomolekul, PřF MU Brno (předseda)

doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. NCBR PřF MU Brno

doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat. Ústav chemie PřF MU Brno

Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D. NCBR PřF MU Brno

 

 

 


 

Navazující magisterský obor „Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách“

Okruhy k přijímací zkoušce

Studijní katalog (doporučený studijní plán)

 


 

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO)

 


 

 

Požadavky

 

·       Požadavky k bakalářské SZZ z biochemie

·       Požadavky k bakalářské SZZ z aplikované biochemie

·       Požadavky k bakalářské SZZ z chemoinformatiky a bioinformatiky

·       Požadavky k magisterské SZZ z biochemie

·       Požadavky k rigorózní zkoušce z biochemie

·       Doktorský studijní program biochemie

 

 Formuláře pro vedoucí a oponenty bakalářských i diplomových prací

 

 

 

Diplomová a bakalářská práce

 

 

 

Zadání bakalářské a diplomové práce se tiskne z ISu (funkce tisk je dostupná přímo u daného tématu)