Akademický kalendář - základní informace
 

Termín odevzdání bakalářské práce z biochemie:15. května 2017

Termín odevzdání diplomové práce z biochemie:  15. května  2017
 
 

Státnice jaro 2017

Bakalářské studium

Magisterské studium

Biochemie

SZZ  7. 6. 2017  v 9 hod.,  místnost 116, pavilon A22

Obhajoba bakalářské práce

harmonogram obhajob

Komise 1

doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc Ústav biochemie PřF MU Brno

doc. Tomáš Kašparovský, PhD Ústav biochemie PřF MU Brno

Obhajoba bakalářské práce 13. a 14. 6. 2017  od 9 hod.

 

místnost 107 , pavilon A5

 

Komise 2

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. Ústav biochemie PřF MU Brno

doc. RNDr. Omar Šerý, PhD. Ústav biochemie PřF MU Brno

Obhajoba bakalářské práce 13. 6. 2017  od  9 hod.

 

místnost 114, pavilon A5

 

 Komise 3

prof. RNDr. Lukáš Žídek, PhD NCBR PřF MU  Brno (předseda)

Mgr. Jan Lochman, PhD Ústav biochemie PřF MU Brno

Mgr. Jan Přibyl, PhD. Ústav biochemie PřF MU Brno

Obhajoba bakalářské práce 13. a 14. 6. 2017  od  9 hod.

 

místnost 211, pavilon A4

Magisterská Analytická biochemie

Obhajoba diplomové práce  6. - 8. 6. 2017  8:00 hod. místnost 114, pavilon A5

harmonogram obhajob

 

 

SZZ     19. 6.  a  20. 6. 2017  13:00 hod  místnost 114, pavilon A5

harmonogram SZZ

 

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, PhD. Ústav biochemie PřF MU Brno

doc. RNDr. Alena Žákovská, CSc. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

doc. RNDr. Roman Pantůček, PhD. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

 

 

SZZ     12. 6. a  15. 6. 2017  8:30 hod  místnost 107, pavilon A5

harmonogram SZZ

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

doc. RNDr. Josef Tomandl, PhD. (klinická biochemie) Biochemický ústav LF MU Brno

doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D., Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

prof. RNDr. Jan Preisler, PhD. (analytická chemie) Ústav chemie PřF MU Brno

 

Aplikovaná biochemie

Obhajoba bakalářské práce 21. 6. 2017 od 8 hod. místnost 114, pavilon A5

harmonogram obhajob

 

SZZ  15. a 16. 6. 2017 v 8 hod., místnost 114, pavilon A5

harmonogram SZZ

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. Ústav chemie PřF MU Brno

prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. Ústav chemie PřF MU Brno

 

Magisterská Biochemie

Obhajoba diplomové práce  5. a 6.  6. 2017 od 8  hod. místnost 107, pavilon A5

harmonogram obhajob

SZZ   19. 6. a 20. 6. 2017 v 8 hod., místnost 107, pavilon A5

sraz vždy v 8:00 hod

studenti obhajující DP 5. 6. mají státnici 19. 6.

studenti obhajující DP 6. 6. mají státnici 20. 6.

 

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno

doc. RNDr. Roman Pantůček, PhD. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

 

Chemoinformatika

SZZ  7. 6. 2017  v 9 hod.,  místnost 116, pavilon A22

Obhajoba bakalářské práce 14. 6. 2017 od  9  hod., místnost 114, pavilon A5

harmonogram obhajob

 

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (předseda)

doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, PhD.

Mgr. Josef Houser, Ph.D.

RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.

 

Magisterská Chemoinformatika

SZZ  a Obhajoba 15. 6. 2017 od 10  hod. místnost 211, pavilon A4

 

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, PhD. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, PhD. NCBR PřF MU Brno

Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat. NCBR PřF MU Brno

Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.

  Magisterská Biomolekulární chemie

SZZ 12. 6.  2017 od 8:00 hod. místnost 211, pavilon A4

Obhajoby 12. 6.  2017 od 12:00 hod. místnost 211, pavilon A4

harmonogram obhajob

prof. RNDr. Lukáš Žídek, PhD (předseda)

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, PhD.

RNDr. Robert Vácha, Ph.D.

doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

 

 

Navazující magisterský obor Bioanalytik

Obhajoba diplomové práce  5. 6. 2017 9:00 hod. místnost 114, pavilon A5

SZZ  5. 6. 2017 13:00 hod. místnost 114, pavilon A5

harmonogram SZZ a obhajob

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA (předseda) - Katedra laboratorních metod LF

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. - Katedra laboratorních metod LF a FN Brno

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF

doc. RNDr. Josef Tomandl, CSc. – Biochemický ústav LF MU

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. – Ústav biochemie PřF MU

 


 

Navazující magisterský obor „Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách“

Okruhy k přijímací zkoušce

Studijní katalog (doporučený studijní plán)

 


 

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO)

 


 

 

Požadavky

 

 

    Formuláře pro vedoucí a oponenty bakalářských i diplomových prací

 

    Diplomová a bakalářská práce

 

 

 

Zadání bakalářské a diplomové práce se tiskne z ISu (funkce tisk je dostupná přímo u daného tématu)