Inovace biochemických programů
2011 - 2018
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání


Publicita projektu

Projekty.muni.cz - Projekty OPVK - červen 2011

Biochemii čeká zkvalitnění a rozšíření výuky

Projekt inovace studijních programů biochemie přírodovědecké fakulty a oboru Zdravotní laborant lékařské fakulty přinese do výuky nové i inovované předměty a také moderní didaktické přístupy. Část výuky bude probíhat formou e-learningu či s využitím virtuálních laboratoří. Finanční podpora OP VK ve výši 15,7 milionu korun umožní nejen kvalitnější výuku, ale také například výuku pro více handicapovaných studentů.

Projekty.muni.cz - Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - červen 2011„Biochemie je dynamicky se rozvíjející obor, který neustále nabývá na významu. Je tedy žádoucí, aby se tento rychlý znalostní i technologický posun odrazil ve studijních plánech už i na bakalářské úrovni studia,“ popsal nutnost změny výuky řešitel projektu Zdeněk Glatz. Hlavním záměrem tohoto projektu je komplexní inovace obecného programu Biochemie i profesního programu Aplikovaná biochemie PřF, dotkne se i oboru Zdravotní laborant LF.
Inovace zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní stránku dotčených studijních programů. „Budeme inovovat celkem 12 předmětů, šest předmětů bude zcela nových. Zaměříme se také na zvýšení laboratorní zručnosti i počítačové, informační a jazykové gramotnosti absolventů a uplatnění moderních didaktických přístupů,“ popsal Glatz.
Cílem projektu je také zvyšováni počtu absolventů. „Vzhledem k plánovanému zavádění progresivních výukových technologií, jako jsou e-learning a virtuální laboratoře, lze počítat s možností většího zpřístupnění daných studijních programů i handicapovaným studentům, s čímž má již náš ústav jisté zkušenosti,“ dodal řešitel projektu.
Studenti díky projektu získají možnost kontaktu s průmyslovými partnery orientovanými na oblast jejich studia. „To posílí sebevědomí i motivaci studentů k dalšímu profesnímu rozvoji,“ poznamenal Glatz. Výsledkem projektu by měli být flexibilnější a kreativnější absolventi lépe uplatnitelní na trhu práce. „Například absolventi oboru Biochemie se při odchodu do praxe mohou stát kvalifikovanou pomocí při výzkumné a vývojové práci, naleznou uplatnění v biochemických, potravinářských, zemědělských, farmaceutických a zdravotnických laboratořích zaměřených na bioanalytické metody, v průmyslových laboratořích zaměřených na biotechnologie a na oblast výzkumu,“ nastínil Glatz.
„Absolventi v Česku unikátního oboru Chemoinformatika a bioinformatika naleznou uplatnění v oboru zpracování chemických a biologických dat a při vývoji databází,“ doplnil spoluřešitel projektu Jaroslav Koča.
Na projektu se podílejí pracovníci Ústavu biochemie a Národního centra pro výzkum biomolekul PřF MU a Katedry laboratorních metod a Biochemického ústavu LF MU a také partneři projektu z komerční sféry.
Projekt se kromě vysokoškoláků zaměřuje i na středoškoláky, které má přilákat ke studiu biochemických oborů.

Speciální příloha měsíčníku Muni.cz Projekty.muni.cz ke stažení v PDF zde [3,86 MB]

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.