Inovace biochemických programů
2011 - 2018
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání


Řešitelský tým projektu

Hlavní řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Manažerka projektu: JUDr. Irena Třísková
Ekonom: Mgr. Martin Pavlík

Koordinátor za NCBR: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Koordinátor za LF: doc. MUDr. Milan Dastych. CSc., MBA

Personální složení řešitelského týmu:
Boublíková Pavla, RNDr. CSc.
Breinek Petr, RNDr.
Břicháčková Hana
Číhalová Jana, Mgr.
Dastych Milan, doc. MUDr. CSc., MBA
Diviš Zbyněk, Mgr.
Fousová Stanislava
Glatz Zdeněk, prof. RNDr. CSc.
Gottwaldová Jana, Mgr.
Häringová Iveta
Houser Josef, Mgr.
Janiczek Oldřich, doc. RNDr. CSc.
Koča Jaroslav, prof. RNDr. DrSc.
Krásenská Hana, Ing.
Kříž Zdeněk, Mgr. Ph.D.
Lochman Jan, Mgr. Ph.D.
Malinovská Lenka, Mgr.
Mandl Martin, doc. Ing. CSc.
Mikušková Alena, RNDr.
Miroslava Beňovská RNDr. PhD.
Pavlík Martin, Mgr.
Prokop Martin, Mgr. Ph.D.
Sehnal David, Mgr.
Skládal Petr, doc. RNDr. CSc.
Střelcová Zora, Mgr.
Svobodová Vařeková Radka, RNDr. Ph.D.
Tomandl Josef, RNDr. Ph.D.
Třísková Irena, JUDr.
Wimmerová Michaela, doc. RNDr. Ph.D.
Zbořil Petr, doc. RNDr. CSc.

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.