Inovace biochemických programů
2011 - 2018
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání


Řešitelská pracoviště

Masarykova univerzita (MU) je velice aktivní organizací v oblasti realizace projektů. Všechny její fakulty realizují projekty navazující na jejich specifické zaměření, Přírodovědecká fakulta (PřF) a Lékařská fakulta (LF) nejsou výjimkou, naopak jsou velmi aktivní a úspěšné v řešení výzkumných projektů s podporou jak tuzemských, tak i zahraničních fondů.

Obě fakulty MU, které se podílejí na projektu, tj. PřF i LF mají dlouhodobé zkušenosti s prací s primární cílovou skupinou projektu - studenty obecného a profesního programu Biochemie PřF MU (cca 120 studentů ročně) a oboru Zdravotní laborant studijního programu Specializace ve zdravotnictví LF MU (cca 20 studentů v prezenční formě studia a cca 20 studentů v kombinované formě studia ročně).

Pracovníci těchto fakult se při své práci denně setkávají se svými studenty, pomáhají jim mj. rozvíjet klíčové kompetence a připravují je na každodenní život při další profesní orientaci. Zapojené ústavy a katedry obou fakult pracují dlouhodobě na bázi projektů s podporou veřejných prostředků, v rámci nichž jsou akademičtí a vědečtí pracovníci školy v úzkém kontaktu se svými studenty. Také při této spolupráci již byla prokázána schopnost práce s danou cílovou skupinou, o čemž svědčí celá řada publikací v prestižních odborných časopisech.

Obdobné zkušenosti jsou také se spoluprací se studenty středních škol, kteří jako potenciální zájemci o studium na daných fakultách představují vedlejší cílovou skupinu projektu. Jde především o organizování přednášek na partnerských středních školách, Dnů otevřených dveří, exkurzí, SOČ (Středoškolská odborná činnost) atd.

Jedna z chemických laboratoří

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.