Inovace biochemických programů
2011 - 2018
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání


Cíl projektu

Projekt si klade za cíl inovovat bakalářské studijní programy biochemie na MU tak, aby výsledkem byl flexibilnější a kreativnější absolvent lépe uplatnitelný na trhu práce. Inovace by měla zahrnout jak kvalitativní stránku dotčených studijních programů - inovaci stávajících a zavedení nových předmětů, zvyšování laboratorní zručnosti i počítačové, informační i jazykové gramotnosti absolventů, uplatnění moderních didaktických přístupů a zavádění modularizace studia s cílem vychovat absolventy připravené pro konkrétní uplatnění v praxi; tak i stránku kvantitativní - zvyšováni počtu jejich absolventů. Studenti v rámci projektu také získají možnost kontaktu s průmyslovými partnery orientovanými na oblast jejich studia, což posílí jejich sebevědomí i motivaci k dalšímu profesnímu rozvoji. Pozornost bude rovněž věnována studentům středních škol jako potenciálním uchazečům o studium uvedených programů.

U mikroskopů

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.