Inovace biochemických programů
2011 - 2018
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání


Workshopy a zasedání Rady a akademických pracovníků ústavu biochemie

Zasedání Akademických pracovníků ústavu biochemie – řešení personálního zajištění  výuky

termín: 1. 2. 2018 od 10:00 hod.
místo: Ústav biochemie PřF v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A5, místnost 107)

Zasedání Rady ústavu biochemie – příprava institucionální akreditace

termín: 28. 11. 2017 od 10:00 hod.
místo: Ústav biochemie PřF v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A5, místnost 207)

Zasedání Akademických pracovníků ústavu biochemie – příprava institucionální akreditace

termín: 14. 9. 2017 od 10:00 hod.
místo: Ústav biochemie PřF v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A5, místnost 107)

Zasedání Akademických pracovníků ústavu biochemie – spolupráce se středními školami, hodnocení závěrečných prací

termín: 24. 10. 2016 od 10:00 hod.
místo: Ústav biochemie PřF v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A5, místnost 107)

Zasedání Rady ústavu biochemie – obhajoby závěrečných prací v cizím jazyce

termín: pátek 16. 5. 2016 od 10:00 hod.
místo: Ústav biochemie PřF v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A5, místnost 207)

Zasedání Rady ústavu biochemie – kontinuita výuky v bakalářských a magisterských oborech

termín: pátek 15. 10. 2015
místo: Ústav biochemie PřF v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A5, místnost 207)

Zasedání Rady ústavu biochemie – informace o přijímacím řízení

termín: 8.9.2014
místo: Ústav biochemie PřF v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A5, místnost 207)

3. periodický workshop účastníků projektu

termín: pátek 13. 12. 2013 od 10:00 hod.
místo: Ústav biochemie PřF v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A5, místnost 107)

Fotogalerie

Prezentace:

2. periodický workshop účastníků projektu

termín: pátek 14. 12. 2012 od 10:00 hod.
místo: Ústav biochemie PřF v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A5, místnost 114 a 107)

Fotogalerie

Prezentace:

1. periodický workshop účastníků projektu

termín: úterý 21. 12. 2011 od 10:00 hod.
místo: zasedací místnost PřF v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A17, místnost 432)

Fotogalerie

Prezentace:

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.