Inovace biochemických programů
2011 - 2018
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání


Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti

Řešitel projektu - Masarykova univerzita:

Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Partneři projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0233

Trvání projektu: 1/2011 – 12/2013

Hlavním cílem projektu je komplexní inovace bakalářských studijních programů Biochemie na PřF MU, jež se rovněž částečně dotkne i oboru Zdravotní laborant LF MU.

Univerzitní kampus Bohunice

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.