30. Neurohumorální systém

 

 

 

Přenos nervového vzruchu

 

 

Neuron

 

 

 

 

 

NaK - ATPasa

 

 

 

 

Ion

Concentration Inside

Concentration Outside

Sodium (Na+)

12 mM

145 mM

Potassium (K+)

140 mM

5 mM

Calcium (Ca++)

0.1 μM

2 mM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Základem vedení vzruchu podél výběžku neuronů je šířící se změna potenciálu na membráně (A). Její příčinou i následkem je otevírání a uzavírání potenciálem řízených iontových kanálků - časový průběh na grafu (B).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Tetrodotoxin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNAPSE

 

 

 

 

 

 

 

 


Přenos vzruchu mezi dvěma neurony je zprostředkován chemickými přenašeči - neurotransmitery Ty jsou uvolňovány z presynaptické membrány a vazbou na chemicky řízený kanálek v postsynaptické membráně způsobí jeho otevření a změnu membránového potenciálu na postsynaptické membráně.

 

 

 

 

 

 

 

 


Acetylcholin je jedním z neurotransmiterů, působí v cholinergním nervstvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vznik akčního potenciálu v postsynaptické membráně následkem otevření Na+ kanálku po navázání acetylcholinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Model chemicky řízeného kanálku (Na+) v postsynaptické membráně, vpravo schema jeho otevírání po navázání neurotransmiteru.

 

 

 

 

 

 

Uzavření kanálu – hydrolýza acetylcholinu

 

 

Cholinesterasa – jako serinová hydrolasa je inhibována organofosfáty

 

Následek inhibice – paralýza nervové činnosti – BChL, pesticidy

 

                          

 

            Sarin                                                                            Tabun

 

Další neurotransmitery