24A. Cytochrom P450

 

 

 

Elektronový transport – aktivace kyslíku – reakce se substrátem.

 

Řetězec elektronového transportu CYT P450 – nutnost redukce ½ O2

-         mikrosomální, málo specifický, metabolismus xenobiotik

-         mitochondriální – specifický, metabolismus eobiotik (steroidy, MK atd.)

 

 

Základem hydroxylace, ale výsledkem i dehalogenace, deaminace, N- a O-dealkylace, epoxidace aj. – multifunkční oxidázy.

 

 

Lokalisace v membráně, zdrojem elektronů NADPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYT P450 reduktáza – vícefunkční enzym

 

 

 

 

 

Obsahuje FAD i FMN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad transformace xenobiotika (alifatická hydroxylace pentobarbitalu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy přeměn

 

Hydroxylace – alifatická, aromatická

O- nebo N-dealkylace

Oxidace dvojné vazby

N-oxidace

S-oxidace

Oxidační deaminace

Oxidace alkoholů

Oxidační dehalogenace

 

 

Nomenklatura

 

 

CytP450 1A2              rodina – 40% homologie

                                   podrodina – 59%

                                   isoforma

 

 

57 lidských cytP450

 

 

 

 

 

 

 


Sterols

Xenobiotics

Fatty Acids

Eicosanoids

Vitamins

Unknown


1B1

1A1

2J2

4F2

2R1

2A7

7A1

1A2

4A11

4F3

24A1

2S1

7B1

2A6

4B1

4F8

26A1

2U1

8B1

2A13

4F12

5A1

26B1

2W1

11A1

2B6

 

8A1

26C1

3A43

11B1

2C8

 

 

27B1

4A22

11B2

2C9

 

 

 

4F11

17A1

2C18

 

 

 

4F22

19A1

2C19

 

 

 

4V2

21A2

2D6

 

 

 

4X1

27A1

2E1

 

 

 

4Z1

39A1

2F1

 

 

 

20A1

46A1

3A4

 

 

 

27C1

51A1

3A5

 

 

 

 

 

3A7

 

 

 

 


 

 

 

Inducibilní enzymy – monitorování životního prostředí

 

 

XENOBIOCHEMIE

 

metabolismus cizorodých látek, účast P450

 

 

 

 

 

 

Metabolická aktivace xenobiotik v 1. fázi – vznik reaktivních sloučenin – toxicita, kancerogenita aj.