10. Nukleové kyseliny

 

 

Složení nukleových kyselin

 

 

·        Dusíkaté báze – purinové, pyrimidinové

·          Sacharid – ribosa, deoxyribosa

·          H3PO4

 

 

 


BASE

                             Nukleosid

CUKR                                                                 Nuleotid                     Polynukleotid

                             H3PO4

 

 

 

 

 

 

 

BÁZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strukturní úrovně

 

 

Primární – sekvence

 

Sekundární

 

 

•Chragaffovy pravidla – poměr bazí v DNA

A+G=T+C    A=T  G=C     A+C=G+T

 

•Donohue – báze v tautomerních ketoformách

 

•Franklinová –RTG difrakční analýza

Watson, Crick (1953) – dvojšroubovice

 

 

 

 

 

 

 


Prostorový model DNA – pohled zboku (A) a shora (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Formy RNA

·        mRNA            – mediátorová, messenger,  

                                                                                                                          - informační – 5-10 %

·         

·        RNA               – ribosomální – 80 %

 

 

·        tRNA              – transferová, přenosová – 10-15 %

                                   60 tRNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              Struktura tRNA – jetelový list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                         rRNA- ribosomální

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorpční spektrum DNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Denaturace DNA“