7. Obranné a signální bílkoviny

 

Do této skupiny řadíme bílkoviny velmi specifických a různorodých funkcí, pro jejichž popis zde není dostatek prostoru a zabývají se jimi speciální discipliny. Dá se říci, že bílkoviny obranného charakteru mají současně i signální a informativní funkci, vedle toho zde nacházíme i látky jednoznačně signálního a regulačního charakteru.

 

 

Bílkoviny imunitního systému

 

Jedná se stále o velmi komplikovanou skupinu látek, z nichž zde zmíníme pouze základní sloučeniny, imunoglobuliny. Vyskytují se v 5 základních skupinách – G, A, M, D a E lišících se strukturou i funkcí, nicméně vykazující společné základní znaky jak struktury tak funkce.

Nejjednoduššími a nejvíce zastoupenými jsou imonuglobuliny G (IgG). Jejich základní struktura je tetramer o dvou těžkých a dvou lehkých řetězcích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Imunoglobulin G - prostorový model (A) a plošné schema (B).

 

 

Z hlediska strukturního i funkčního se dá molekula IgG rozdělit na část (doménu, fragment) konservativní (konstantní – Fc) a variabilní (vaznou – Fv nebo Fab). Druhá z nich má velmi specifickou strukturu a je odpovědná za vazbu skupin (molekul nebo jejich částí) označovaných jako antigeny.

 

Antigen x Imunogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce in vivo – přirozený systém

 

-         část složitého mechanismu, funkce spíše signální, aglutinace (erytrocyty)

-         indukovaná syntéza, energetická náročnost, regulace

-         rozpoznávací schopnost, specificita

-         kapacita

-         poruchy

 

 

Funkce aplikovaná

 

-         imunoanalytické metody

-         imunoseparace

-         příprava protilátek – polyklonální, monoklonální