2. Složení živé hmoty

 

 

Látkové složení organismů

 

           

Látka

člověk

rostliny

bakterie

voda

60

75

70

bílkoviny

18

4

15

nukleové k.

1.5

1

7

sacharidy

0.5

16

3

lipidy

16

1

2

org. látky

1

1

2

anorg. látky

3

2

1

 

 

 

 

 

         První úroveň: C, H, O, N

         Druhá úroveň: Na, K, Mg, Ca, Cl, S a P

         Třetí úroveň: Co, Cu, Fe, Mn a Zn

         Čtvrtá úroveň: Al, As, B, Br, Cr, F, Ga, I, Mo, Se, Si a V.

         Proč C a ne Si ??

 

 

 

Anorganické látky                 - voda

                                   - Na, K, Cl-, SO4-, HCO3-, HPO42-, Ca, Mg, Fe, Zn, Va, Cu, Mo, Ni, Mn, Se

                                         - plyny - O2, N2, CO2, NO

 

Organické látky

- vysokomolekulární  - biopolymery

- bílkoviny

                                          - nukleové kyseliny

                                          - sacharidy

                                          - lipidy

 

 

Obecný princip výstavby biopolymerů :

 

1. Jsou tvořeny monomery

2. Monomery vytvářejí lineární řetězce

3. Monomery jsou spojovány jediným  typem  vazby                     mono, di-, tri- , tetra-,...

                  oligo              < 10

                  poly                 > 10

 

 

bílkoviny       

nukleové kyseliny

polysacharidy

monomery     

aminokyseliny

20

nukleotidy

4

monosacharidy

5

vazba

peptidická

3,5-diesterová

glykosidická

 

 

- nízkomolekulární – produkty a meziprodukty metabolismu

 

- sekundární metabolity

- regulační látky