SpoMasarykova universita v Brně – Přírodovědecká fakulta  

Akademie věd České republiky – Biofyzikální ústav

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii

 

 

pod záštitou rektora Masarykovy university prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc.,
děkana Přírodovědecké fakulty MU prof. RNDr. Jana Slováka, DrSc.
a ředitelky Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR RNDr. Jany Šlotové, CSc.

 

pořádají

v Brně na Přírodovědecké fakultě

 

 

ve středu 29. ledna 2003

 

 

 

VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů   

 

 

Sborník v PDF formátu (cca 2Mb)

 

Program přednášek (+ verze pro otevření ve Wordu)

Koordinátoři konference:

 

Michaela Wimmerová – Katedra biochemie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 541129 406, fax: 541129 623, e-mail: michaw@chemi.muni.cz

Libuše Trnková – Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 541129 297, fax: 541211214, e-mail: libuse@chemi.muni.cz

Petr Beneš – Katedra genetiky a molekulární biologie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 541129 539, fax: 541211214, e-mail: pbenes@email.cz

Pavla Boublíková – Katedra biochemie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 541129 399, fax: 541129 623, e-mail: boublik@chemi.muni.cz

René Kizek – Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, Brno, tel.: 541517193, fax: 541211293, e-mail: kizek@sci.muni.cz

Petr Zbořil – Katedra biochemie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 541129 353, fax: 541129 623,  e-mail: zboril@chemi.muni.cz

 

Sponzoři akce

 

Kompletní informace

 

 

Starší ročníky