Masarykova universita v Brně – Přírodovědecká fakulta

Akademie věd České republiky – Biofyzikální ústav

 

pod záštitou rektora Masarykovy university prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, DrSc.
a děkana Přírodovědecké fakulty MU Doc. RNDr. Jana Slováka, DrSc.

 

pořádají

v Brně na Přírodovědecké fakultě

 

dne 7. února 2002

 

VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů

 

Jehož součástí bude Sekce mladých - konference PGS v angličtině

 

 

 

 

Pozvánka a přihláška

 

 

 

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina

 

Koordinátoři konference:

 

Pavla Boublíková – Katedra biochemie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 05/41129 399, fax: 05/41129 623, e‑mail: boublik@chemi.muni.cz

 

Libuše Trnková – Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 05/41129 297, fax: 05/41211214, e-mail: libuse@chemi.muni.cz

 

René Kizek – Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno, tel.: 05/41517193, fax: 05/41211293, e‑mail: kizek@sci.muni.cz

 

Petr Zbořil – Katedra biochemie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
tel.: 05/41129 353, fax: 05/41129 623, e‑mail: zboril@chemi.muni.cz

 


Vážení přátelé,

 

již pošesté Vás zveme do Brna na přátelské pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, abychom se vzájemně informovali o svých výzkumných programech a předali si zkušenosti ze své pracovní činnosti. Doufáme, že i v letošním roce shledáte tuto akci přínosnou a že spolu vytvoříme atraktivní program pro širší odbornou veřejnost.

 

I v rámci letošního ročníku je plánována Sekce mladých, určená především studentům postgraduálního studia, probíhající výhradně v anglickém jazyce.

 

 

Závaznou přihlášku a abstrakt posílejte nejpozději do 31. prosince 2001 na adresu koordinátorů konference. V případě, že se hodláte aktivně zúčastnit konference, prosíme i o předběžné potvrzení účasti s názvem příspěvku a sdělením, zda máte zájem o přednášku či plakátové sdělení.

 

 

Z konference bude vydán sborník příspěvků, opatřený ISBN. Proto prosím považujte výše uvedený termín za závazný, opožděné příspěvky nebudou moci být do sborníku zahrnuty.

 

 

Pokyny pro vypracování abstrakt:

 

  1. Název uveďte česky a anglicky, celý název abstraktu napište velkými písmeny, v názvu nepoužívejte zkratky.
  2. Jméno prezentujícího autora podtrhněte, uveďte celý název pracoviště včetně adresy.
  3. Mezi názvem příspěvku a vlastním textem vynechejte jeden řádek.
  4. Použijte jednoduché řádkování, písmo Times New Roman, velikost písma 12 b.
  5. Maximální rozsah čítá 1 strana formátu A4.

 

 

Vyplněnou přihlášku můžete odeslat elektronicky nebo poštou. Vypracovaný abstrakt zašlete elektronicky na adresu boublik@chemi.muni.cz nebo na disketě do 31.prosince 2002. Diskety budou vráceny při prezentaci.

 

Závazná přihláška

 

Průběžné informace včetně elektronické přihlášky naleznete také na internetových stránkách Czech Biopages

 

http://orion.chemi.muni.cz/,

 

kde můžete rovněž nalézt informace z minulých setkání.