ODBORNÝ PROGRAM

 

IV. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů

 

které se pod záštitou děkanů přírodovědecké a lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Doc.RNDr. Jana Slováka,DrSc. a  Prof.MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc.

koná

9. února 2000

 

v aule na Přírodovědecké fakultě MU v Brně

 Foto

 

 

     

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás tímto programem pozvat a přivítat na čtvrtém pracovním setkání biochemiků a molekulárních biologů.

Doufáme, že jsme pro Vás připravili zajímavý odborný program, ať ve formě přednášek nebo plakátových sdělení.

Děkujeme za pomoc při organizování této akce firmám, bez jejichž pomoci bychom nemohli takové setkání uskutečnit.

 

René Kizek, Libuše Trnková , Michaela Wimmerová, Richard Průša a Milan Vaněk

Místo a čas konání konference

Konference proběhne ve středu 9.února 2000 v aule brněnské Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registrace účastníků bude možná od 730 v předsálí auly PřF MU. Slavnostní zahájení bude v 8:15 hod. a ukončení je plánováno na 17:30 hod.

Stravování

Všichni přihlášení účastníci mají zajištěno občerstvení a oběd v menze MU.

Doprava

Lze použít městskou hromadnou dopravu a to buď trolejbusouvou linku č. 132, 134, 136 – druhá zastávka od stanoviště na Brandlově ulici (Česká) nebo tramvajovou linku č.3,12,13 – druhá zastávka z nástupní stanice Česká. Od vlakového nádraží lze použít linku 12 a 13, od autobusového nádraží linku 12( směry Královo Pole, Komín).

 

 

Program

Slavnostní zahájení konference

8:30 – 8:45 René Kizek, Jan Slovák, Jiří Vorlíček, Jiřina Relichová

Trendy v biochemii enzymů

Předsedající – Doc. RNDr. Vladimír Mikeš, CSc.

8:45 – 9:00 Jaromír Marek, Jitka Vévodová, Yuji Nagata, Ivana Smatanová,L.Andres Svensson,

                   Janet Newman, Masamichi Takagi, Jiří Damborský

Krystalová Struktura enzymu haloalkan dehalogenázy LINB ze Sphingomonas

paucimobilis UT26

9:00 – 9:15 Kamila Hynková, Jiří Damborský, Yuji Nagata

Qunatitative structure-biodegradability relationship (QSBR) for hydrolytic

dehalogenation of haloalkanes by enzyme LINB

9:15 – 9: 30 Andrea Jesenská, Jiří Damborská, Ivo Sedláček, Ivan Rychlík, Ivo Pavlík

The application of biochemical and genetic methods for screening of new

microorganisms with degradative abilities

9:30 –9:45 Jana Sýkorová, Michaela Wimmerová

Příprava enzymu nikotináthydroxylasy pro stanovení kyseliny nikotinové

9: 45 – 10 :00 Diskuse, přestávka a firemní přednášky

Trendy v biochemii

Předsedající : Prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc.

10:00 – 10:15 Stiborová Marie

Karcinogenní alkaloidy aristolochové kyseliny vyvolávají ledvinové onemocnění

“Chinese Herbs Nephropathy”

10:15 – 10:30 Helena Ryšlavá, Ondřej Plíhal, Karel Bezouška

Využití fluorecenčního značení oligosacharidů při studiu glykoproteinů

10:30 – 10:45 Miloš Votruba, J. Hroudová, M. Hrbková

Volné radikály u oxidačního stresu

10:45 – 11:00 Radek Sokol, Ivo Pluháček, Vladimír Mikeš

Produkce a role nízkomolekulárních látek u houby hnědého tlení Fomitopsis pinicola

11:00 – 11: 15 Bohuslav Rittich, J. Šafář, Alena Španová, J. Lenfeld, D. Horák, M.J. Beneš

Ribonukleáza A imobilizovaná na různých nosičích a její vlastnosti

11:15 – 11: 30 Hana Konečná

Modifikované syntetické oligonukleotidy

 

11:30 – 12:10 Oběd, diskuse u posterů a firemní přenášky

 

12:10 - 13: 00 Plakátová sdělení a prezentace firem

od 12:10 Diskuse s autory u posterů – po 2 minutách (moderátor- Michaela Wimmerová)

Pozn.: Shlédnutí prezentovaných posterů a výstavky firem je možné průběžně během celého

dne, od 9:30 hod.

 

Regulace buněčného růstu

Předsedající - Doc. MUDr. Richard Průša,CSc.

13:00 – 13:15 Marie Havelková, Eberhard Unger, Ingeburg Hones

Regulace buněčné proliferace

13:15 – 13:30 Alexander Sirotkin, Alexander Makarevič, Peter Chrenek, Jozef Bulla, Ján Kotwica,

                       Pierre-Guy Marnet

Výužitie rastového hormónu a sprostredovatel´ov jeho účinku v regulácii

reprodučných funkcii a rastu hospodárských zvierat

13:30 – 13:45 Petr Vodička, Jan Šmarda ml.

Význam specifity ligandu pro protinádorové účinky retinoidových receptorů

13:45 – 14:00 Sabina Ševčíková, Jaroslav Michálek, Jan Šmarda

Detekce chimérických mRNA u akutních myeloidních leukémií technikou RT-PCR

14:00 – 14:15 Šárka Pospíšilová, Hupp T. R., Bořivoj Vojtěšek

Mechanizmy regulující aktivitu nádorového supresoru proteinu p53

14:15 – 14:30 Miroslav Fojta, Marie Brázdová, Václav Brázda, Jan Paleček, Petr Pečinka, Eva

                       Jagelská, Pavlína Bečvářová, Sabina Billová, Bořivoj Vojtěšek, Emil Paleček

Nádorový supresor p53: preferenční vazba na nadšroubovicovou DNA, redox stav a

úloha domén proteinu

14:30 – 14: 45 Diskuse a přestávka

Trendy v molekulární biologii

Předsedající Doc.RNDr. Marie Stiborová, CSc.

14:45 – 15: 00 Petr Novák, Anna Fišerová, Miloslav Pospíšil, Daniel Floryk, Josef Houštěk,

                        Karel Bezouška

Analýza molekulární architektury aktivující membránové mikrodomény přirozených

zabíječských buněk potkan

15:00 – 15:15 Omar Šerý, V. Znojil, Petr Zvolský, Z. Staňková, J. Jansová, M. Hrabánek, J. Čížek

Ovlivňuje Polymorfizmus I/D ACE dispozice k závislosti na drogách?

15:15 – 15:30 Miloslava Fojtová, Aleš Kovařík

Genotoxické působení kadmia je spojené s apoptotickými změnami v buňkách

Nicotiana tabacum

15:30 – 15: 45 Diskuse a přestávka

Molekulární diagnostika v klinické praxi

Předsedající Doc.RNDr. Jan Šmarda, CSc.

15:45 – 16:00 Marie Vojtíšková, J Kadlecová., T. Novotný, Renata Gajllyová ,Hana Konečná,

                      Jana Klánová ,Bořivoj Semerád

Molekulární diagnostika pacientů se syndromem prodlouženého QT intervalu

16:15 – 16:30 Martin Falk, Marie Vojtíšková, Renata Gaillyová

Možnosti detekce expanze trinukleotidových opakování v lokusu pro

myotonickou dystrofii

16:30 – 16:45 J. Kadlecová, Barbora Ravčuková, P. Kroupová, A. Veselá , I. Valášková ,

                       Marie Vojtíšková R. Gaillyová

Molekulární genetika neurofibromatosy typu1

16:45 – 17:00 Diskuse a přestávka

Trendy v buněčné biologii

Předsedající Prof.MUDr. Jan Šmarda,DrSc.

17:00 – 17:15 Zbyněk Čech, Jan Šmarda

Koliciny rodu Shigella

17:15 – 17:30 Jitka Chumchalová, Jan Šmarda

Koliciny a jejich účinek na eukaryontní (normální versus nádorové) buňky

17:30 – 17:45 Šárka Helánová, Iva Bartáková, Martin Mandl

Úloha železooxidujícího systému v bakteriální oxidaci sulfidů

17:45 – 18:00 Alena Španová, R. Karpíšková , D. Škapová , L. Čechová , Bohuslav Rittich

Využití nových metod identifikace baktérií rodu Salmonella v potravinách

18:00 – 18:10 Diskuse a závěr (Milan Vaněk)

 

Sekce mladých vědeckých pracovníků

(lecture in English)

Předsedající Doc.RNDr. Petr Zbořil, CSc.

9:00 – 9:20

Martin Strouhal, Miroslav Němec

Dehydrogenase activity of cells Yarrowia lipolytica CCM 4510

9:20 – 9:40

Jitka Žlůvová, Bohuslav Janoušek, Boris Vyskot

DNA methylation changes during plant ontogenesis

9:40 – 10:00

Marie Brázdová, Jan Paleček, Václav Brázda, Sabina Billová, L. Karlovská, Táňa Kubičárová, V. Subramaniam, T.M. Jovin and Emil Paleček

Preferential binding of p53 domains to supercoiled DNA

10:00 – 10:20

René Kizek, Libuše Trnková, Emil Paleček

Modified electrodes in Molecular biology and medicine

10:20 – 10: 40

Sabina Ševčíková, Jan Šmarda

The role of the Fos and Jun oncogenes in the myeloid differentiation pathway

10:40 – 11:00

Alice Nemajerová, Jan Šmarda, Jana Šmardová

CBP Increases sensitivity of v-myb-transformed monoblasts to phorbol ester

11:00 – 11:20

Jan Hejátko, P. Taenzler ,T. Eneva , K. Palme, Břetislav Brzobohatý

Elucidating the role of CKI1 gene in Arabidopsis development; reverse-genetic approach as a powerful tool in plant genomics.

11:20 – 11:40

Jan Zouhar

Translational fusions – advancements in expression technology1

11:40 – 12:00

Jan Kmuníček, Jiří Damborský, Rebecca Wade, Federico Gago, Angel Ramirez Ortiz

Design of the haloalkane dehalogenase using comparative binding energy

(cobine )analysis

12:00 – 12:20

Pavel Lízal, Jiřina Relichová

A Genetic analysis of late flowering in Arabidopsis thaliana

 

Posterová sekce

Moderátor RNDr. Michaela Wimmerová, PhD.

                        

1. Martin Beránek, J. Bureš, S. Rejchrt, K. Dědič, Jana Klánová, Vladimír Palička

Klinicko-patologický význam přítomnosti bodových mutací v K-ras genu u kolorektálních adenomů

 

2. Bořek-Lucie-Dohalská, Petr Hodek, Marie Stiborová

3-isopropenyl-3-methyldiamantan a 2-isopropenyl-2-methyladamantan jako nové selektivní inhibitory cytochromu P450 2B4

 

3. Jiří Doškař, Petra Pallová, Roman Pantůček, Stanislav Rosypal, Vladislava Růžičková,

Pavla Pantůčková, Jana Kailerová, Karel Klepárník, Zdena Malá a Petr Boček

Příprava specifických sond pro detekci profágů seroskupin A, B a F v lyzogenních kmenech Staphylococcus aureus

 

4. Eva Faltýsková, Monika Nálezková, René Kizek, Libuše Trnková

Elektrochemická studie DNA na pevných elektrodách

 

5. Roman Hobza, Jiří Doškař, Roman Pantůček

Stanovení polymorfismu genů pro tvorbu koagulázy, rezistenci k meticilinu a 16S – 23S mezerníkových oblastí rDNA genů u Staphylococcus aureus metodou PCR

 

6. Petr Kašpárek, Jiří Doškař, Roman Pantůček, Václav Hájek, Stanislav Rosypal

Analýza plazmidů kmenů druhu Staphylococcus aureus lišících se rezistencí k antibiotikům

 

7. Karel Kotaška , A Bóday., V. Maťoška,, V. Procházková, Richard Průša

Detekce mutací v CYP21B genu determinujících virilizující a neklasické formy deficitu steroidní 21-hydroxylázy

 

8. René Kizek, Libuše Trnková , Radek Kourek,Vilém Koutník

Vliv selenu na fyziologii bramboru (Solanum tuberosum)

 

9. René Kizek, Libuše Trnková, Jiří Jarkovský, Jan Knápek, Emil Paleček

Electrochemical Detection of Metallothionein in tissues of common Carp

 

10. P. Kroupová , A. Veselá , Barbora Ravčuková , J. Kadlecová , I. Valášková, Marie Vojtíšková

Mutační analýza NF1 genu pomocí technik denaturační gradientové gelové elektroforézy (DGGE) a konformačního polymorfismu jednořetězce (SSCP)

 

11. Božena Kubíčková, Petr Hodek

Charakterizace nových fotoafinitních sond cytochromu P450

 

12. Matej Lexa , Břetislav Brzobohatý

Identifikace inzerčních mutací v ARR genech dvoukomponentního systému u Arabidopsis thaliana metodami reverzní genetiky

 

13. Marcela Linhartová, Vladimír Machovič

Infračervená spektrometrie močových a žlučových konkrementů

 

14. Ivana Márová, K. Kaňková, J.Záhejský

Význam stanovení pozdních produktů neenzymové glykace (AGE) při diagnostice diabetických kožních komplikací

 

15. Soňa Nováková, Hana Štěrbová, Zdeněk Glatz

Determination of thicynate in human plasma and urine capillary zone electrophoresis

 

16. Stanislav Pavelka, Arnošt Babický, Emile Djamba Kalonda, Miloslav Vobecký

The effects of very high bromide intake on iodine metabolism in the rat

 

17. Anna Radová, Marek Šebela, Petr Galuszka, Ivo Frébort, Susanne Jacobsen, Pavel Peč

Molekulární a kinetické vlastnosti ječmenné polyaminoxidasy

 

18. Barbora Ravčuková , Zdeněk Lukáš , Marie Vojtíšková, Renata Gaillyová

Segregační analýza v rodinách s výskytem muskulární dystrofie typu DUCHENNE

 

19. Marie Stiborová, Václav Martínek

Karcinogenní 1-phenylazo-2-hydroxanaftalen (sudan I) je oxidován lidskými cytochromy P450 CYPA1 a CYPA2 in vitro

 

20. Marie Stiborová, Markéta Mikšanová, Tomáš Froněk, Vladimír Havlíček

Oxidace karcinogenního 2-nitroanisolu a 2-anisidinu cytochromy P450 a peroxidasami

 

21. Jana Sýkorová, Michaela Wimmerová, Jiří Damborský, Yuji Nagata

Expression and purification of g-hexachlorocyklohexane dechlorinase from Sphingomonas paucimobilis UT26 for crystallization

 

22. Petra Ševčíková , Zdeněk Glatz, Jan Slanina, Petr Musil

Application of micellar electrokinetic capillary chromatography for analysis of artichoke extract (Cynara Carduculus L)

 

23. K. Šídlová., Richard Průša, L. Šprongl , Jaroslav Masopust

Stanovení acetoacetátu a beta-hydroxybutyrátu v klinické praxi

 

24. Miroslav Šulc, Petr Hodek, Marie Stiborová

Srovnání obsahu cytochromu P450 a peroxidasy v mikrosomálních frakcích cibulek tulipánu (Tulipa fosteriana L.) kultivaru RED EMPEROR a STRESSA

 

25. Miloslav Vobecký, Stanislav Pavelka, Emile Djamba Kalonda, Arnošt Babický

Instrumental neutron activation analysis: determination of bromine and iodine in fractions of the rat thyroid glands

 

26. Jan Zouhar, Břetislav Brzobohatý

His-patch Thioredoxin-fusion in Expression of Recombinant Plant Enzyme

 

27. Alena Žákovská ,E. Janouškovcová , J. Halouzka

Identifikace Ag struktur patogenních spirochet Borrelia sp. a změny proteinového složení jednotlivých pasáží metodou SDS – PAGE

 

28. Alena Žákovská, L. Čapková, Miloš Dendis

Sledování přítomnosti patogenních spirochet Borrelia burgdorferi sensu lato metodou PCR u hematofágních a nehematofágních členovců

 

Prezentace firem

 

Bio-Consult Laboratories, s.r.o., Božejovická 145, 142 01 Praha 4

Boehringer Manheim, Křižíkova 68, 690 90 Brno

Malé centrum, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Sigma Aldrich, Pobřežní 46, 186 00 Praha 8

BioTech, V Ochozu 20, 106 00 Praha 8

Merci, Hvězdoslavova 55b, Brno, 613 000

Olympus, V Jirchářích 10, 111 21 Praha 1